SKAPA TRYGGT

VILKA ANALYSER BEHÖVER DU HJÄLP MED?


STÄLL EN FRÅGA OM ANPASSAT INNEHÅLL ELLER SPECIFIK KONSULT

Vi har själva drivit utveckling av flera cykelområden. Utöver det har vi också möjlighet att koppla på ytterligare konsulter från cfler cykelområden. Vårt kontaktnät är stort och omfattar större delen av Sverige. Vi har bra kontakter även i Europa, genom IMBA Europe. Så tveka inte att ställa en fråga. Vi plockar de bästa kunskaperna från olika cykelområden i Sverige med hjälp av våra underkonsulter. 


Analyser:

Det du eller beslutsfattare ofta behöver kunna presentera är genomarbetade analyser. Antingen i form av en förstudie, eller som komplemet till beslutsunderlag. 

Ett visuellt material och genomförda analyser underlättare en beslutsprocess. Du behöver förkara termer och framtida scenarier även för icke cyklister. Dessutom vill du och andra gärna veta om en satsning kommer löna sig i slutändan. 


Vi har själva fått öva på argument och dokumenterat material som ska ligga till grund för fortsatta processer. Oavsett om detgäller en projektansökan, att övertyga markägare eller politiker. Vi har finslipat metoder och underlag under många år. Detta kan du få hjälp med av oss:


VISUELL VISION OCH ÖVERSIKTSKARTOR

CADRITNINGAR ANPASSADE EFTER DITT OMRÅDE

Vi hjälper dig med visuella bilder för ditt område ritade i CAD. Med hjälp av övriga konsulter bistår vi med förslag och modeller som funfgerar och passar in i ditt område. 


Användningsområde


Genom att tidigt kunna visualisera sitt område underlättas fortsatta beslutsprocesser. Du har säkert alla planer och bilder i huvudet, men en icks- cyklist kan ha betydligt svårare att föreställa sig vad du ser framför dig. De digitala kartorna med infogade bilderna kan också användas vid diskussioner om byggnadslov och planritningar. De passar alldeles utmärkt in i förstudien eller när du närmar dig utvecklingsfasen. 


Pris

Mot förfrågan


Kontakt

tel 0730-799979 e-post info@svenskcykelutveckling.se


HANDLINGSPLAN OCH SÄKERHETSANALYS

SÄKERHETSANALYS FÖR DITT OMRÅDE 

Vem ansvarar för vad om olyckan är framme? Har du gått igenom cykelleder och teknikbanor utifån en säkerhetsaspekt? Har du koll på om de företag som ska jobba med cyklister som kunder har rätt utbildningar och försäkringar?


Analysunderlag


Vi går igenom ditt område tillsammans med dig i den omfattning du efterfrågar. Det kan vara allt från leder, startplats till vilka krav som kan ställas på cykelentreprenörer. Vi ger råd till vilka steg du kan behöva ta för att upprätta din handlingsplan för området. 

Pris

Mot förfrågan


Kontakt

tel 0730-799979 e-post info@svenskcykelutveckling.se

KLIMATANPASSNINGSANALYS

HUR SER FRAMTIDA KLIMATSCENARIER UT FÖR DITT OMRÅDE

Hur ser det ut 50-100 år framåt i tiden. Kommer det planerade cykelområdet att hålla för skyfall, torka eller brand? hur hanterar du framtida hot och kan de till och med vara möjligheter? Vi hjälper dig att reda ut.


Analysunderlag


Analysen görs med hjälp av SMHI:s geodata och kartmaterial från ditt område.

Åtgärdsförslag


Analysen tar också upp förslag till åtgärder för att minska risker samt hantera förändrat klimat.Pris

Mot förfrågan


Kontakt

tel 0730-799979 e-post info@svenskcykelutveckling.se