VI HJÄLPER DIG PÅ VÄGEN

VÄLJ BLAND VÅRA UTBILDNINGAR


FÄRDIGA MODULER ELLER SKRÄDDARSYTT?

Inspireras av vårt utbildningsmaterial i färdiga moduler. Vi kan också anpassa varje utbildning efter dina behov.

Vi har gjort en utbildningsserie i 6 steg för dig som ska bygga upp ett cykelområde. Från projektstart till drift. Men du är kanske redan en bit på väg och behöver ett anpassat innehåll? Eller så behöver din projektledare stöd oavsett fas? Kontakta oss så hjälper vi dig med en offert. 

Kommande onlineutbildningar

JAN

10

JAN

13

JAN

16

JAN

19

FEB

6

MAJ

3

Du kan ta del av våra kunskaper online. I december påbörjar vi en serie om att skapa ett cykelområde. Den passar dig som är i fasen att ansöka om projektmedel. 

Planeringsfasen

Ansökan av projektmedel, cykelhubar, infrastruktur, vision, fallgropar att se upp med. Vi rekommenderar projektstöd eller:

Uppstartsfasen

Projekledarstöd, markägarkontakter, skyltning, målgruppsanalys klimatanpassningsanalys mm. Vi rekommenderar projektstöd, analys och:

Uppbyggnadsfasen

Avtal, kontrakt, utbildningar för besöksnäringen, leddragningar, ledbyggarskola mm. Vi rekommenderar affärsutvecklingsserier och:

Etableringsfasen

Från projekt till affär. Entreprenörsskap, marknadsföring, paketering, hemsida, mm. Vi rekommenderarar affärsutvecklingsserier och kurs 6.

Driftfasen

Från projekt till drift. Huvudmannaskap, ersättningsmodeller, paketering, marknadsföring och sälj mm. Vi rekommenderar projektstöd och affärsutvecklingsserier.

Planeringsfasen

Ansökan av projektmedel, cykelhubar, infrastruktur, vision, fallgropar att se upp med. Vi rekommenderar projektstöd eller:

SÅ HÄR BYGGER DU UPP ETT CYKELOMRÅDE; STEG 1

PLANERA PROJEKTET

I ett stort land med mycket natur som Sverige finns det goda möjligheter för mountainbike såväl som för andra cykelleder. Genom en satsning på ett cykelområde kan orten bli en besöksdestination för ett växande antal svenska och utländska cyklister. Att utveckla MTB-leder är det mest komplicerade steget, men just nu det som efterfrågas mest.

 

När man bygger upp ett cykelområde med leder som går på annans mark är en grundläggande uppgift att involvera och komma överens med alla inblandade markägare. Med kunskaper om de regler som gäller och tydliga modeller för samverkan och skötsel kan man undvika missförstånd och snabbt komma framåt. Det gäller att se över hela bilden i steg 1 för att få ett grepp om tidsuppfattning, vem som ska involveras och när. Ett kunnigt och väl strukturerat tillvägagångssätt skapar förtroende och gör det mycket enklare att få med sig ”alla på tåget”.

Den här kursen ledsagar dig igenom processen för var man startar och hur man planerar. Den kommer också ta upp fallgropar att se upp med.


Innehåll


 • Hur och var startar man?
 • Målgrupp och typ av cyklister
 • Vilka parter och myndigheter behöver man kontakta
 • Allemansrätten och leder
 • De viktigaste stegen och fallgropar att se upp med


Målgrupp


Projektledare, entreprenörer, affärs- och destinationsutvecklare på kommuner och regioner.


Tid & plats


Halvdag med anpassat kursupplägg på din ort eller online. 2 kursledare.

 

Pris 


Genomförande online: 19 000 kr exkl moms. Dokumentation och checklistor ingår i priset.
Vid genomförande på din ort tillkommer researvode. Lokalhyra och mat ingår ej. Reskostnader tillkommer med 30 kr/mil eller utlägg för buss/tåg enligt biljett. (Pris gäller under 2023)

Uppstartsfasen

Projekledarstöd, markägarkontakter, planer och ritningar, målgruppsanalys klimatanpassningsanalys mm. Vi rekommenderar projektstöd, analys och:

SÅ HÄR BYGGER DU UPP ETT CYKELOMRÅDE; STEG 2

MARKÄGARE OCH MYNDIGHETER

När man bygger upp ett cykelområde är en grundläggande uppgift att involvera och komma överens med alla inblandade markägare. Ofta finns det många frågor och markägare kan vara oroliga för vad det innebär att upplåta mark för MTB-cykling eller tillåta en cykelled på sin väg. Med kunskaper om de regler som gäller och tydliga modeller för samverkan och skötsel kan man undvika missförstånd och snabbt komma framåt. Samma sak gäller för kontakter med berörda myndigheter. Genom att veta på förhand vad som krävs blir processen mer förutsägbar och mycket smidigare.

 

Under kursen visar vi på bra exempel, ger råd, tips och stöd hur du får processen framåt och får alla nöjda. Vi reder också ut Trafikverkets regler vad gäller skyltning och kriterier för kommunal, regional och nationell cykelväg. Med kunskaper om de regler som gäller och tydliga modeller för samverkan och skötsel kan man undvika missförstånd och snabbt komma framåt. Du kommer också att få ta del av avtal och hur man hittar vinster för alla.


Innehåll


 • Vilka parter och myndigheter behöver man kontakta och när i processen
 • Modeller för samverkan, skötsel och utveckling
 • Huvudman och skötselansvarig
 • En framgångsrik modell för att involvera markägare
 • Trafikverkets kriterier för skyltade leder

 

Målgrupp


Projektledare, entreprenörer, affärs- och destinationsutvecklare på kommuner och regioner.


Tid & plats


Halvdag med anpassat kursupplägg på din ort eller online. 2 kursledare.

 

Pris


Genomförande online: 19 000 kr exkl moms. Dokumentation och checklistor ingår i priset. Vid genomförande på din ort tillkommer researvode. Lokalhyra och mat ingår ej. Reskostnader tillkommer med 30 kr/mil eller utlägg för buss/tåg enligt biljett. (Pris gäller under 2023)

Uppstartsfasen

Projekledarstöd, markägarkontakter, planer och ritningar, målgruppsanalys klimatanpassningsanalys mm. Vi rekommenderar projektstöd, analys och:

SÅ HÄR BLIR CYKLINGEN AFFÄR; STEG 3 (ELLER FRISTÅENDE KURS)

VERKTYG KARTA + INTRO PAKETERING FÖR CYKLISTER

För att skapa ett cykelområde måste du bestämma dig för ett antal leder. Var ska de gå, vad ska lederna visa upp, vilken typ av cykling handlar det om, finns det boendeanläggningar och service i närheten? Genom att kombinera en workshop där vi lär ut ett enkelt onlineverktyg för att skapa leder digitalt. Med ett intro till paketering har du möjlighet att tänka smart när du väljer var lederna ska dras. Du kan lägga in sevärdheter och intressanta stopp längs vägen. Du skapar en rutt med gpx-fil, höjdkurvor, längd och underlag utan att behöva cykla turen. 

 

Det tar tid att cykla och testa tänkbara leder och kombinationer, men det är ett viktigt jobb. Du som jobbar med att dra leder måste veta hur det känns i verkligheten. För att snabba på processen fungerar ett onlineverktyg bra. Det ger en bra översikt, skapar gpx- filer så att du snabbt och billigt kan skaffa dig ett översiktligt kartmaterial. Vi ger också tips på bra appar och verktyg för navigering.
För att du ska kunna välja rätt rutt passande ditt område eller målgrupp kombinerar vi denna kurs med ett intro till paketeringen. Lederna kan vara hur härliga som helst, men om det inte kan kopplas på ett erbjudande, ett bokningsbart paket, kommer de inte generera pengar.


Del I: Intro till paketering


 • Trender och fakta. Det här efterfrågas idag.
 • Cykelerbjudande för olika målgrupper
 • Vad innehåller ett bra cykelpaket
 • Hur ska du tänka när du drar rutten kopplat till försäljning av paket
 • De viktigaste stegen och fallgropar att se upp med

 

Del II: Kartworkshop


 • här fungerar onlineverktyget
 • Praktiskt arbete med guidning i verktyget
 • Rita, exportera och skapa mall
 • Redigera din rutt

 

Målgrupp


Projektledare, affärs- och destinationsutvecklare på kommuner och regioner, besöksnäringsföretag


Tid & plats


Heldag med anpassat kursupplägg på din ort eller online. 2 kursledare.


Pris


Genomförande online: 26 000 kr exkl moms. Dokumentation och checklistor ingår i priset. Vid genomförande på din ort tillkommer researvode. Lokalhyra och mat ingår ej. Reskostnader tillkommer med 30 kr/mil eller utlägg för buss/tåg enligt biljett. (Pris gäller under 2023)

Uppbyggnadsfasen

Avtal, kontrakt, utbildningar för besöksnäringen, leddragningar, ledbyggarskola mm. Vi rekommenderar affärsutvecklingsserier och:

SÅ HÄR BYGGER DU UPP ETT CYKELOMRÅDE; STEG 4

SKYLTNING OCH GENOMFÖRANDE I PRAKTIKEN

När man har tagit fram en gedigen plan, kommit överens med markägare och kontakterna med myndigheterna gått bra är det dags för själva genomförandet. Det är många överväganden som ska göras när man utvecklar ett cykelområde och framförallt ett MTB-område. Kursen fokuserar därför främst på MTB. Varje led ska förses med rätt svårighetsgrad och naturligtvis är det viktigt med skyltning så att cyklisterna hittar ute i terrängen. För den som tycker om att cykla i skogen är det här det mest lustfyllda steget i kursen, men det är många enskilda detaljer som ska göras rätt. Under kunnig ledning diskuterar vi konkreta fenomen som hur man använder befintliga stigar och hur känslig mark ska hanteras på bästa sätt. Det här är det sista steget i kursen som tar dig hela vägen fram till hur du genomför det färdiga projektet.


Ett framgångsrikt cykelområde ska vara lockande, erbjuda en utmaning och kännas tryggt på samma gång. Det ställer krav på den som utvecklar det. De olika lederna ska komplettera varandra på ett naturligt sätt. Vidare är det viktigt att skapa en kultur där cyklister dels samsas med naturen på ett hållbart sätt, dels visar varandra tillräcklig hänsyn. Den som leder kursen har under flera år tagit den här typen av beslut och filat fram lösningar som verkligen fungerar i praktiken.   


Innehåll


(halvdag som förutsätter deltagande i steg I och II)

 • Hur man graderar och skyltar leder
 • Befintliga stigar eller byggt ledområde
 • Broar och spång, blöt och känslig mark
 • Leder i samverkan med naturen och andra


Målgrupp


Projektledare, entreprenörer, affärs- och destinationsutvecklare på kommuner och regioner.


Tid & plats 


Halvdag med anpassat kursupplägg på din ort eller online. 1 kursledare.

 

Pris 


Genomförande online: 11 500 kr exkl moms. Dokumentation och checklistor ingår i priset. Vid genomförande på din ort tillkommer researvode. Lokalhyra och mat ingår ej. Reskostnader tillkommer med 30 kr/mil eller utlägg för buss/tåg enligt biljett. (Pris gäller under 2023)

Uppbyggnadsfasen

Avtal, kontrakt, utbildningar för besöksnäringen, leddragningar, ledbyggarskola mm. Vi rekommenderar affärsutvecklingsserier och:

ATT DRIVA ETT CYKELOMRÅDE; STEG 5

PLANERA, GENOMFÖRA, ANSVARA OCH SKÖTA

Genom denna utbildning får du en introduktion till vad man ska tänka på i uppförandet och omhändertagandet av ett cykelområde eller en cykelpark. Utbildningen förutsätter att markägaravtal och samrådsansökningar är genomförda och fokuserar på planering, genomförande, ansvar och skötsel.

 

När man står inför den roliga planeringen att skapa ett cykelområde, som kommer gynna folkhälsa, barn och ungas fritidsaktiviteter, integration men också möjligheter till företagande, är det bra att kunna se alla steg framför sig på en gång. Vem ska sköta lederna? Vems är ansvaret om någon skadar sig? Vad händer om en entreprenör vill hålla kurser och tjäna pengar på lederna? Vad händer om klubben som är tänkt att sköta lederna läggs ned? Hur mycket skötsel kräver ett byggt område och vad kostar det? Det finns en mängd frågor att reda ut och svara på. Vi hjälper er att strukturera och svara på många av frågorna, samt tillhandahåller ett arbetsmaterial i olika steg. Ni väljer hur många av stegen ni vill ta del av.


STEG 1 (online)


 • Att identifiera grundläggande behov
 • De viktigaste stegen och fallgropar att se upp med
 • Ansvarsfördelning och skötsel
 • Kringliggande service och affärsmöjligheter

STEG 2 (online samt digitalt material):


 • Årshjul för skötsel, drift och utveckling
 • Säkerhetsplan
 • Handlingsplan och klimatanpassningsanalys
 • Kartmaterial och vision

STEG 3 (online samt digitalt material):


 • Ekonomiplan och affärsplan
 • Utformning av infomaterial/säkerhet
 • Ersättningsmodeller och avtalsmodeller
 • Beslutsunderlag till kommun och politik


Målgrupp


Huvudman och skötselansvarige, tex kommun och cykelförening.


Tid & plats


3h/steg online. Alla steg kan genomföras på din ort. Ersättning för resa och restid tillkommer. Se nedan. 2 kursledare. 

 

Pris (online)


Pris för alla steg: 52 000 kr exkl moms
Steg 1: 19 000 kr exkl moms.

Steg 2: 19 000 kr exkl moms.

Steg 3: 19 000 kr exkl moms.


Dokumentation och checklistor ingår i priset. Vid genomförande på din ort tillkommer researvode. Lokalhyra och mat ingår ej. Reskostnader tillkommer med 30 kr/mil eller utlägg för buss/tåg enligt biljett. (Pris gäller under 2023)

Etableringsfasen

Från projekt till affär. Entreprenörsskap, marknadsföring, paketering, hemsida, mm. Vi rekommenderarar affärsutvecklingsserier och kurs 6.

ATT BLI CYKELENTREPRENÖR; STEG 6, (ELLER FRISTÅENDE KURS)

ENTREPRENÖRSSKAP OCH ÅRSHJUL

Som ny cykelentreprenör kanske du funderar på om det går att leva på cyklister. Vilka möjligheter finns det och vad kan man ta betalt för? Idag växer cykel enormt, och när pandemin slog hårt mot besöksnäringen i allmänhet fick cykeldestinationerna också problem. Fast tvärtom. Det slog all time high och flera ställen mer än fördubblade antalet besökare. Det blev utrymmesbrist, brist på cyklar och brist på guider.

 

Föredraget handlar om att visa på möjligheter till entreprenörskap inom cykel. Det är en inspirationsdag fylld av fakta och konkreta idéer. Föredragshållare är två cykelentreprenörer som testat många vägar inom cykel. De har hängt med i trenderna och ställt om både för sig själva och hjälpt många andra att hitta sin nisch inom cykel. Att skapa affärer handlar om att utveckla bokningsbara cykelpaket, veta vad som säljer, när det säljer, till vem och hur. Mer konkret kan det inte bli.


Bli en cykelentreprenör


 • Varför du ska ha cyklister som målgrupp
 • Det här kan du leva på
 • Behovet av guider/instruktörer
 • Event/läger/tävlingar
 • Verkstad, cykeluthyrning, paketering
 • Ledbyggare
 • Hur startar du och hur växer du stegvis?
 • Årshjul för din verksamhet

Målgrupp


Cykelklubbar, besöksnäringsföretag, affärs- och destinationsutvecklare på kommuner och regioner


Tid & plats


Halvdag med anpassat kursupplägg på din ort eller online.


Pris


Genomförande online: 19 000 kr exkl moms. Dokumentation och checklistor ingår i priset. Vid genomförande på din ort tillkommer researvode. Lokalhyra och mat ingår ej. Reskostnader tillkommer med 30 kr/mil eller utlägg för buss/tåg enligt biljett. (Pris gäller under 2023)