Genomförda uppdrag 

PÅGÅENDE UPPDRAG


 • Projekterar för tre stycken nya trailcenters i Skåne. I arbetet ingår att skapa markavtal, tillstånd och finansiering.
 • Affärsutvecklingsserie online för Biking Gästrikland för nya och befintliga företag och ett nytt cykelområde. Fokus på samverkan och produktutveckling (Biking Gästrikland och Ockelbo kommun).
 • Omställning för cykelloppet Vänern runt. Paketering och nya affärsmöjligheter (Örebrocyklisterna). 
 • Affärsutvecklingsserie Dynamo Sundsvall. Online och på plats. För nya och befintiga företagare. Fokus på samverkan, produktutveckling och marknadsföring (Region Västernorrland och Sundsvalls kommun).
 • Projektstöd inför etablering av nationell cykelled längs hela Göta kanal (AB Göta kanalbolag)
 • Affärsutveckling och planering för Kottaberget flowtrails (Nora kommun).
 • LONA projekt Nora kommun och Sveaskog. Omställning till hyggesfritt skogsbruk i stadsnära skog?


Vill du ha en referens? Hör av dig till oss så hjälper vi dig med namn och kontaktuppgifter.

GENOMFÖRDA UPPDRAGTillsammans har våra experter projektlett, samordnat, faciliterat och genomfört en mängd olika förstudier, projekt, utbildningar och affärsutvecklingsserier.


Cykelleder och cykelområden

 • Initierat, organiserat och startat Bergslagen Cycling, med över 400 mil cykelleder i tre kategorier och 8 deltagande kommuner.
 • Initierat och startat upp Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling.
 • Initierat och startat upp nätverket Mountainbike Skåne.
 • Organiserat och affärsutvecklat Hylteslingan i Halland till att bli en regional cykelleder    Projekt och förstudier


            Förstudier:

    • Hur Skåne kan utveckla mtb cykling på ett hållbart och för regionen ändamålsenligt sätt. Gjort 10 st förstudier/arbetsplaner för ledutveckling. Olika nivå, allt från detaljerade och i marken utmärkta leder med arbetsbeskrivning till grövre kartering av förutsättningar. Omvandlat 6 av dessa planer till faktiska stighubbar. 
    • Cykelområde Kottaberget - en etableringsmodell för hållbar naturturism. Förstudien har hittat en arbetsmodell hur ett cykelområde ska kunna byggas, utvecklas och underhållas på Sveaskogs mark och i anslutning till ett fågelskyddsområde. Förstudien har bland annat tagit fram en arbetsprocess, klimatanpassningsanalys, rapport, budget, markägaravtal med mera. En affärsplan är under utveckling. 

     Genomförande projekt:
    • Totalt 9 år med utveckling av mountainbikeleder, samordning, huvudmannaskap, marknadsföring för Bergslagen Cycling. Fördelat på Interregprojekt, regionala projekt och Leaderprojekt.
    • Ett 3-årigt samordningsprojekt stöttat av Region Skåne kring den skånska mtb-utvecklingen. 
    • Projektledare i totalt fyra olika Leaderprojektet som handlat om hållbar utveckling genom ledbaserad turism och fritid kopplat till mtb leder.
    • Projektledare inom affärsutveckling av Sveriges första nationella cykelled-Kattegattleden    Affärsutvecklingsserier och utbildningar


    • Affärsutvecklingserie Kattegattleden. Från analys till innovativa produkter med samverkan och småskaliga event inom tur- och eventcykling. Målgrupp:  destinationsutvecklare, företag,föreningar (Region Halland)
    • Affärsmässig utveckling av Näckrosleden. Utbildningsserie för företag, från inspiration till bokningsbara paket (STUA, Sörmlands Turismutveckling AB).
    • Tematisk utveckling av cykel- och vandringsturism i Västmanland. Utbildningsserie för kommuner och företag (Region Västmanland).
    • Arbeta kommersiellt som cykelguide, online. Del 1: Handlingsplan, säkerhet och förberedelser (Destination Järvsö)
    • Arbeta kommersiellt som cykelguide, på plats. Del 2: Ledarskap, teknikövningar, grupphantering (Destination Järvsö)


     

     Övriga uppdrag


    • Ansvarat för affärsutvecklingen av Sveriges första nationella cykelturistled - Kattegattleden (Region Halland). 
    • Styrelseledamot i Svenska Cykelförbundet, med missionen att få motionscyklingen accepterad på alla nivåer.
    • Tagit fram ett ramverk kring ledutveckling i Skåne.
    • Faciliterat tre stycken IMBA Trail Building Schools samt en svensk ledbyggarskola.
    • Faciliterat flertalet konferenser på temat cykelutveckling.
    • Nationell studie om naturturism och skogsbruk (Jordbruksverket).
    • Branschutvecklingprojekt, Cykel och kollektivtrafik. Förstudie och seminarium (Samtrafiken).
    • Rapportförfattare, Nationell kartäggning inom turism- och rekreationscykling (Tillväxtverket).
    • Förslag på organisation för att framgångsrikt samordna, driva och utveckla Näckrosleden som nationell cykelled (Region Sörmland).
    • Arbetsledning och byggnation av stigar för hand och med hjälp av grävmaskin.
    • Framtagning av underlag, upplägg och slutproduktion av filmen ”cykelturisten-din nya målgrupp för Familjen Helsingborg. Målgrupp: företag
    • Workshopsledare för utveckling av upplevelser och produkter som attraherar tyska cykelturister och som säljs via tyska researrangörer.. Lakessperience-Explore the Nordic Baltic Lakes. Visit Östergötland. Målgrupp: företag,föreningar 

    VAD SÄGER VÅRA UPPRAGSGIVARE

    AHA-UPPLEVELSER

    Suzanne höll i en cykelturism-workshop för en grupp besöksnäringsföretag i  destinationen Kinda Kanal hösten 2018. På ett lättsamt och inspirerande sätt berättade hon om hur aktörer ska tänka för att bli attraktiva för cykelturisten. Suzanne lockade till många skratt och många aha-upplevelser

    Uppdragsgivare

    - Visit Östergötland

    SKAPAR TRYGGHET

    Genom solsken och regn utbildar Katarina med en stor näve entusiasm och glädje. Hon delar sina erfarenheter som guide, instruktör och cyklist med genuint intresse att utveckla deltagarna. Ett väl genomtänkt kursinnehåll, en pedagogisk kunskap och med konstruktiv feedback, där övningar varvas med reflektioner och tips, skapas en trygghet för att själv vara guide och instruktör åt andra.

    Deltagare guideutbildning

    - Christoffer C