KONTAKTUPPGIFTER

KONTAKTA OSS


Vill du ställa en fråga om våra utbildningar, diskutera ett nytt upplägg, komma i kontakt med våra tidigare uppdragsgivare för referens eller boka en träff, kontakta oss gärna. 

SKICKA EN FRÅGA

 
 
 
 

HÄR HITTAR DU OSS


Våra experter är utspridda i Sverige. Om du vill träffa någon av oss på plats eller behöver posta något till oss, hör av dig för att få rätt adress. Vi använder oss av c/o BikeinBergslagens med postadress Nora för leveranser. 

Svensk Cykelutvecklings integritetspolicy


Svensk Cykelutveckling värnar om din personliga integritet. Här redovisar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka e-post till info@svenskcykelutveckling.se 


Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt denna Integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Databeskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige.

Ändamål för vilka Svensk Cykelutveckling samlar in personuppgifter

För att kunna erbjuda dig och utföra våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.


Uppdrags- och kursverksamheten

Svensk Cykelutveckling är ett nätverk som tillhandahåller konsulttjänster, föreläsnngar, kurser och utbildningar inom samma område. I den mån det behövs för att bedriva verksamheten samlar vi in personuppgifter från våra kunder, men också om personer som vi behöver ha kontakt med för att utföra våra uppdrag. Vidare samlar vi in personuppgifter i marknadsföringssyfte. Då kretsen av möjliga kunder med intresse av de frågor som vi arbetar med är relativt begränsad avser datainsamlingen en i antal relativt begränsad grupp personer. Uppgiftsinsamlingen baseras på vårt berättigade intresse som konsulter och utbildare när vi tillhandahåller våra tjänster. De personuppgifter som samlas in avser identifiering, kontaktuppgifter och ärenderelaterad bakgrundsinformation. 

 

När du blir registrerad som kund hos oss, registrerar dig till en e-postlista för nyhetsbrev, anmäler dig till ett evenemang eller deltar på någon av de kurser eller affärsutvecklingsserier där vi utbildar kan vi komma att använda den information som du eller den organisation som arrangerar evenemanget ger oss för aktuellt syfte, liksom för marknadsföring och annan kommunikation. I viss mån hämtar vi också e-postadresser och namn från offentligt eller kommersiellt tillgängliga kanaler i marknadsföringssyfte. Avseende sådana uppgifter samlar vi endast in e-postadresser och namn samt adressuppgifter till ditt företag/din organisation.

Denna användning av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster till dig eller hålla kontakt med olika intressenter.


Personuppgifterna sparas så länge de behövs för utförande av vårt uppdrag eller för marknadsföring. Du kan när som helst informera oss om att du inte längre vill få någon information från oss. Du kan göra det genom att välja att avsluta din prenumeration i något av våra utskick eller genom att kontakta oss på e-post info@svenskcykelutveckling.se 


Det här gör vi med din information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Svensk Cykelutveckling behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

  • Kontakt med kunder och leverantörer
  • Utförande av uppdrag beställda av kunder
  • Marknadsföring

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Svensk Cykelutveckling kan komma att dela med sig av personuppgifter till leverantörer och underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här integritetspolicyn. Svensk Cykelutveckling kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.


Det här kommer vi INTE att göra med dina uppgifter.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje part.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra avtalsmässiga åtaganden, sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.


Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
  • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Svensk Cykelutvecklig som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
  • Du har möjlighet att välja bort framtida marknadsföring. I alla våra nyhetsbrev finns en länk för att enkelt avregistrera sig från framtida utskick.


Behörig myndighet

Om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill ha mer information, kontakta oss så hjälper vi till. Om du vill göra ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du göra det genom att kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

2021-05-01